www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Kirkemøtet vil ha Statoil ut av oljesanden


Kirkemøtet i Den norske kirke ga full støtte til en oppfordring fra Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig Råd.

Et samlet Kirkemøte vedtok mandag 16. april at:
«Kirkemøtet støtter Samisk kirkeråds og Mellomkirkelig råds krav om at norske myndigheter sørger for at Statoil trekker seg ut av de omstridte oljesandprosjektene i Canada. Dette er nødvendig både ut fra klima- og miljøhensyn, og hensyn til urfolks rettigheter.»

Anne Dalheim, leder for Samisk Kirkeråd, deltok 17.april på Besteforeldrenes klimaaksjons overlevering av et brev til Statoils styre. I brevet påpekes det blant annet at utvinning av oljesand er uforenelig med målet om å begrense de globale klimagassutslippene med to grader.


Besteforeldrenes klimaaksjon ber Statoil droppe sitt omstridte oljesandprosjekt. Foto: Øivind Løtveit

Les mer om kirkelig kritikk av Statoils tjæresand. 

SE HELE NYHETSLISTEN