www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Ny plakat: Vår grønne menighet


Plakaten "Vår grønne menighet" er et verktøy for menigheter som vil bli grønnere.

Økumenisk versjon
Den norske kirke har i snart to tiår arbeidet med grønne menigheter. I rammen av det felleskirkelige tiåret Skaperverk og bærekraft lanseres nå en revidert versjon av plakaten "Vår grønne menighet" - med tekst og illustrasjoner tilpasset et økumenisk fellesskap.

På plakaten er det listet opp femti forskjellige tiltak norske menigheter kan gjøre for å bli grønnere. Alle sider av menighetslivet er tatt med - både de helt praktiske slik som energibruk, transport og avfall, såvel som tema mer knyttet til menighetens liv, som forkynnelse, diakoni og menighetens rolle i lokalsamfunnet.

Endringene er ikke større enn at de som har den gamle versjonen godt kan bruke den,

Hvordan bli grønn menighet?
--  Gjør et felles vedtak om å bli grønn menighet
--  Velg minst 25 av de 50 punktene på handlingsarket som menigheten forplikter seg til å gjennomføre
--  Registrer dere som grønn menighet på Bli grønn menighet på 1-2-3!

Få tilsendt
Plakaten kan fås tilsendt gratis fra Norges Kristne Råd kfh@norkr.no eller fra Kirkerådet i Den norske kirke materiell@kirken.no

Den kan også lastes ned her og printes ut (plakaten er i A2-størrelse, men fungerer også i A3):  PLAKAT - PDF 

SE HELE NYHETSLISTEN