www.gronnkirke.no
Her er du nå: Grønn menighet


Verktøyet "Grønn menighet" oppdateres!

En gruppe kirkelig ansatte og frivillige har i vår sett nærmere på handlingspunktene og på verktøyet som helhet. Vi arbeider nå med å ferdigstille en revidert og oppdatert versjon. Den forventes å være klar og legges ut sen høst 2014 eller rundt årsskiftet. I mellomtiden er verktøyet levende og i bruk!

Lurer du på noe, ta kontakt med Hans-Jürgen Schorre hans.jurgen.schorre@kirken.no (Kirkerådet, Den norske kirke) tlf.  23 08 12 65 eller Elin Sæverås efs@norkr.no (Norges Kristne Råd), tlf. 23 08 13 25.
 

 

SE HELE NYHETSLISTEN