www.gronnkirke.no
Her er du nå: Grønn menighet » Hva er en grønn menighet?

Hva er en grønn menighet?

En grønn menighet vil omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i sin menighet og sitt lokalsamfunn.

En grønn menighet har:

  • satt i gang tiltak for bedre miljø og mer rettferdig fordeling
  • laget en enkel plan for arbeidet
  • utpekt en miljøkontakt og dannet en arbeidsgruppe som følger opp tiltakene
  • kjennskap til og benytter seg av verktøyene "Miljøsteget" og "Klimaklubben" fra Grønn Hverdag,  plakaten "Vår grønne menighet" eller "Miljøfyrtårn" - materiellet (fra Stiftelsen Miljøfyrtårn) for å arbeide systematisk med sin egen praksis

Å være grønn menighet er en prosess som griper inn i alle deler av menighetens virksomhet. Prosessen bør forankres i stab, råd og blant de frivillige. Det er en stor fordel å knytte menigheten til det økumeniske kirkelige nettverk for miljø, forbruk og rettferd.

Hvordan? Ved å abonnere på nyhetsbrevet / informasjon fra oss vil dere jevnlig få informasjon fra kirkenes arbeid med miljø, klima, rettferd og miljø. Samtidig viser dere oss at det er mange "der ute" i menighetene som ønsker å være informert om (og kanskje ønsker å støtte?) kirkenes arbeid på dette feltet. Dette er aktiv nettverksbygging! Derfor kan det være lurt at ikke bare en, men flere i din menighet gjør dette.


Les mer om:

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN